Đức Long Gia Lai thay đổi hàng loạt vị trí lãnh đạoKinh doanh

Công ty quyết định miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Trung Kiên kể từ ngày 3/9/2019.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply