Dù liên tục chỉ trích nhưng Tổng thống Trump không đủ thẩm quyền sa thải chủ tịch FEDKinh doanh

Dù liên tục chỉ trích nhưng Tổng thống Trump không đủ thẩm quyền sa thải chủ tịch FED“Ngài tổng thống có thể đề cử một chức vụ, nhưng khi vị trí đó đã được thông qua thì tổng thống không còn thẩm quyền đối với nó.”
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply