Dự kiến lượng khách quốc tế tăng mạnh, Sasco (SAS) đặt mục tiêu lãi trước thuế 425 tỷ đồng năm 2019Kinh doanh

Dự kiến lượng khách quốc tế tăng mạnh, Sasco (SAS) đặt mục tiêu lãi trước thuế 425 tỷ đồng năm 2019Sasco cũng trình ĐHCĐ thông qua mức chia cổ tức năm 2018 tỷ lệ 22,9% bằng tiền mặt.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply