Dự kiến huy động 100 triệu USD trái phiếu, DIC Corp lên kế hoạch lãi tăng 28% năm 2019Kinh doanh

DIC Corp cũng sẽ trình cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 trong đó dành hơn 326,8 tỷ đồng chia cổ tức tỷ lệ 12% cho cổ đông gồm 7% bằng tiền và 5% bằng cổ phiếu.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply