Dự báo thành phần Nội các Anh thời Thủ tướng Boris JohnsonKinh doanh

Thủ tướng Anh tương lai Boris Johnson muốn duy trì chức vụ cho một số quan chức lập trường đối lập, song cũng đòi hỏi sự tận tụy cho một kế hoạch “Brexit cứng”. Vậy ông sẽ giữ thế cân bằng trong nội các của mình thế nào?
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply