Dự án đường sắt Cát Linh – Hà Đông bị kiến nghị xử lý tài chính lớnKinh doanh

Kết thúc kiểm toán dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh – Hà Đông, Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị xử lý tài chính tới 23,45% so với giá trị được kiểm toán.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply