Dự án của Đức Long – Gia Lai, thịt thì xơi, xương đẩy cho kháchKinh doanh

Khách đầu tư mua 4 dự án của Tập đoàn Đức Long – Gia Lai mòn mỏi mong các dự án sớm hoàn thành. Nhưng chủ đầu tư viện lý do đất công nên các dự án không thể triển khai.
 
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply