Dự án cải tạo rạch ô nhiễm nhất Sài Gòn 17 năm vẫn nằm trên giấyKinh doanh

Hàng nghìn hộ dân vẫn phải sống cạnh dòng kênh đen ngòm, hôi thối dù dự án cải tạo đã được phê duyệt 17 năm trước.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply