Đủ 6 nước thông qua, TPP có hiệu lực từ 30/12/2018Kinh doanh

Thông báo này được đưa ra sau khi sáu nước thành viên chính thức phê chuẩn hiệp định. Australia là nước gần nhất thông qua TPP.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply