Dow Jones sụt mạnh 832 điểm khi nhà đầu tư bán tháoKinh doanh

Fed đã nâng lãi suất cơ bản đến 3 lần, và như vậy, cũng dễ hiểu khi lãi suất dài hạn tăng. Biến động lãi suất này tối thiểu sẽ tác động đến thị trường chứng khoán trong ngắn hạn.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply