Đồng USD mạnh lên tiếp tục đẩy giá vàng giảmKinh doanh

Đồng USD mạnh lên vốn được nhắc đến như yếu tố chính khiến cho các loại tài sản được định giá bằng USD như vàng giảm giá.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply