Đông Nam Á sẽ không phải công xưởng tiếp theo của thế giới ngay cả khi các nhà máy chạy khỏi Trung QuốcKinh doanh

Đông Nam Á sẽ không phải công xưởng tiếp theo của thế giới ngay cả khi các nhà máy chạy khỏi Trung QuốcNgày càng nhiều doanh nghiệp sẵn sàng chạy nhà máy khỏi Trung Quốc dù chiến tranh thương mại sắp đến hồi kết nhưng Đông Nam Á có thể không phải đích đến.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply