Đồng Nai: Kêu gọi hơn 1 tỷ USD đầu tư mạng lười hạ tầng giao thông đến năm 2020Kinh doanh

Đồng Nai: Kêu gọi hơn 1 tỷ USD đầu tư mạng lười hạ tầng giao thông đến năm 2020UBND tỉnh Đồng Nai vừa công bố danh sách 12 dự án lớn đang mời gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước trên lĩnh vực hạ tầng với tổng vốn đầu tư gần 1,22 tỷ USD. Những dự án này khi hoàn thành sẽ giúp tỉnh phát triển về kinh tế và bảo vệ môi trường tốt hơn.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply