“Đội sổ” trong danh sách đen 12 đại dự án thua lỗ, các dự án của PVN giờ ra sao?Kinh doanh

Trong số 12 dự án thuộc ngành Công Thương đầu tư nhiều, thua lỗ lớn, PVN đã sở hữu đến 5 dự án.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply