Đọc cuối tuần: Con người có thể ngủ 2 tiếng mỗi ngày để sống nhiều hơn 10 năm cuộc đời hay không?Kinh doanh

Đọc cuối tuần: Con người có thể ngủ 2 tiếng mỗi ngày để sống nhiều hơn 10 năm cuộc đời hay không?Leonardo da Vinci, Nikola Tesla, Thomas Edison và Napoleon chẳng một ai ngủ theo lịch trình Uberman cả.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply