Doanh thu tỷ USD nhưng lợi nhuận Doji chỉ vài chục tỷ đồng, thua xa PNJKinh doanh

Năm 2017 doanh thu của Doji đạt được lên đến gần 52.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 2,2 tỷ USD trong khi đó, doanh thu của PNJ gần 11.000 tỷ nhưng lãi lên đến 726 tỷ đồng.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply