Doanh thu ngày Lễ Độc thân của Alibaba đạt 30,8 tỷ USDKinh doanh

Mức doanh thu này như vậy cao gấp đôi so với Ngày thứ Hai công nghệ và Ngày thứ Sáu đen của Mỹ cộng lại trong năm 2017.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply