Doanh thu 6 tháng đầu năm EVN đạt hơn 161.000 tỷ đồngKinh doanh

6 tháng đầu năm 2018 EVN đạt doanh thu 161.618 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hơn 1.651 tỷ đồng.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply