Doanh số điện thoại Sony giảm 50%, “End game” đang đến gần?Kinh doanh

Năm 2018, Sony tiếp tục chịu khoản lỗ lên đến 870 triệu USD ở mảng kinh doanh điện thoại thông minh, doanh số chỉ còn 50% so với 2017.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply