Doanh nghiệp tư nhân có quy mô nhỏ, tỷ lệ làm ăn có lãi thấpKinh doanh

Báo cáo của Chính phủ thừa nhận, khối doanh nghiệp tư nhân vẫn có quy mô nhỏ, tỷ lệ doanh nghiệp làm ăn có lãi vẫn thấp, mức độ kết nối của doanh nghiệp tư nhân vào nền kinh tế toàn cầu còn nhiều hạn chế.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply