Doanh nghiệp nhỏ lo hụt hơi chạy theo 4.0Kinh doanh

Một số doanh nghiệp lớn đã hòa nhập “cuộc chơi” 4.0, trong khi đa phần doanh nghiệp nhỏ có nguy cơ tụt lại, nếu không năng động.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply