Doanh nghiệp nhập khẩu sẽ không được vay USD nữa?Kinh doanh

Doanh nghiệp nhập khẩu sẽ không được vay USD nữa?Quy định mới về cho vay ngoại tệ sẽ tác động không nhỏ đến chi phí của các doanh nghiệp nhập khẩu.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply