Doanh nghiệp lập mới phá kỷ lục, 1,7 triệu tỷ rót vào kinh tế Việt sau 5 thángKinh doanh

Doanh nghiệp lập mới phá kỷ lục, 1,7 triệu tỷ rót vào kinh tế Việt sau 5 thángTheo số liệu mới nhất từ Tổng cục Thống kê, 5 tháng đầu năm 2019 có tới 54.000 doanh nghiệp thành lập mới…
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply