Doanh nghiệp dệt may Việt Nam tiết kiệm được 30 triệu USD/năm nhờ điều nàyKinh doanh

Doanh nghiệp dệt may Việt Nam tiết kiệm được 30 triệu USD/năm nhờ điều nàyIFC, một thành viên của Nhóm Ngân hàng Thế giới, đã và đang hỗ trợ các nhà cung cấp hàng dệt may Việt Nam sử dụng tài nguyên tiết kiệm và hiệu quả và cắt giảm chi phí vận hành thông qua Chương trình Cải thiện Hiệu quả Tài nguyên Việt Nam (Vietnam Improvement Program – VIP).
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply