“Doanh nghiệp có vốn Nhà nước nếu không trả được nợ sẽ thực hiện phá sản”Kinh doanh

Nợ nước ngoài của doanh nghiệp tự vay tự trả đang tăng nhanh trong 4 năm trở lại đây và khó kiểm soát. Ai sẽ trả nợ nước ngoài do doanh nghiệp Nhà nước hay doanh nghiệp có cổ phần Nhà nước vay không có khả năng trả nợ?
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply