Doanh nghiệp 24h: Yeah1 thực hiện hàng loạt giao dịch nghìn tỷ như thế nào?Kinh doanh

Quá trình giao dịch cổ phiếu lòng vòng giữa các cổ đông Yeah1 thực chất nhằm giúp cổ đông DFJ VinaCapital Venture Investment bán vốn cho nhà đầu tư nước ngoài.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply