Doanh nghiệp 24h: Tổng giám đốc Ecopark giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị VinaconexKinh doanh

Sáng 11/1, Đại hội bất thường Tổng công ty Vinaconex đã bầu ông Đào Ngọc Thanh, Tổng giám đốc Ecopark – cổ đông của An Quý Hưng vào ghế Chủ tịch Hội đồng quản trị.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply