Doanh nghiệp 24h: PVN phát hiện thêm mỏ dầu khí mớiKinh doanh

Sản lượng khai thác dầu tháng 7 đạt 1,18 triệu tấn, vượt 11,5% kế hoạch tháng, tính chung 7 tháng đạt 8,32 triệu tấn, vượt 3,4% kế hoạch 7 tháng và bằng 62,8% kế hoạch năm.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply