Doanh nghiệp 24h: Lãi kỷ lục năm 2018, Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên (NTC) phân phối cổ tức 200%Kinh doanh

Lợi nhuận sau thuế năm 2018 của Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên cao gấp 3,3 lần năm trước đạt 469,7 tỷ đồng, vượt 28,5% kế hoạch đề ra.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply