Doanh nghiệp 24h: Khu công nghiệp Nam Tân Uyên sắp chi 160 tỷ đồng trả cổ tức, tỷ lệ 100%Kinh doanh

Tính cả đợt cổ tức này, cổ đông của KCN Nam Tân Uyên sẽ nhận được cổ tức với tổng tỷ lệ 200% cho năm 2018. Trên thị trường, cổ phiếu NTC đã tăng hơn 2 lần so với thời điểm đầu năm 2019.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply