Doanh nghiệp 24h: Doanh thu kỷ lục trong quý II, Digiworld ước lãi tăng 52% so với cùng kỳKinh doanh

Lũy kế 6 tháng, Digiworld ghi nhận 3.384 tỷ đồng doanh thu thuần hợp nhất và 59,5 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế lần lượt tăng 28% và 41% so với kết quả 6 tháng đầu năm ngoái.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply