Doanh nghiệp 24h: Doanh thu hàng nghìn tỷ, KFC và Lotteria Việt Nam vẫn đều đặn báo lỗKinh doanh

Tượng tự như Lotteria, Jollibee đang lỗ vài chục tỷ mỗi năm còn KFC lãi lỗ thất thường.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply