Doanh nghiệp 24h: ĐHĐCĐ Coteccons bỏ qua tờ trình sáp nhập Ricons, không thông qua phát hành ESOPKinh doanh

Sau hơn 1 giờ thảo luận, nội dung tờ trình số 6 – Phê duyệt chủ trương hoán đổi cổ phiếu để sở hữu 100% Ricons được bỏ. “Ricons không phải để đem ra bàn bạc, soi mói”, ông Dương nhấn mạnh.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply