Doanh nghiệp 24h: Chi 7.400 tỷ đồng mua Vinaconex, nợ phải trả của An Quý Hưng tăng 11.000 tỷ đồng trong năm 2018Kinh doanh

Năm 2018 An Quý Hưng chỉ lãi vỏn vẹn 1,2 tỷ đồng, nợ phải trả là 12.000 tỷ đồng trong đó nợ dài hạn 8.000 tỷ đồng, tăng 110 lần so với năm 2017.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply