DN than chống chuyển giá "bắn trượt": Sẽ báo cáo Chính phủKinh doanh

Vụ trưởng Vụ Quản lý thuế Doanh nghiệp lớn cho rằng, không có chuyện nghị định trái luật; chỉ có vấn đề chưa phù hợp với một số đối tượng thì phải xem xét lại và không có việc không thực hiện Nghị định của Chính phủ…
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply