Định nghĩa 1kg cũ bị phế bỏ vĩnh viễn sau hơn 1 thế kỷ "thống trị", 1kg mới là gì?Kinh doanh

Định nghĩa 1 kilogram (kg) mới sẽ chính thức có hiệu lực vào Ngày Đo lường Thế giới 20/5/2019.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply