Đình chỉ công tác Tổng Giám đốc SAGRI Lê Tấn HùngKinh doanh

Đình chỉ công tác Tổng Giám đốc SAGRI Lê Tấn HùngÔng Lê Tấn Hùng, thành viên không chuyên trách Hội đồng Thành viên, Tổng Giám đốc Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn TNHH Một thành viên (SAGRI) vừa bị UBND TPHCM đình chỉ công tác do vi phạm pháp luật kéo dài, thiếu trách nhiệm khắc phục hậu quả, không đủ phẩm chất để tiếp tục lãnh đạo, điều hành.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply