Digiworld (DGW) đạt doanh thu quý 2 cao nhất từ khi thành lậpKinh doanh

Digiworld (DGW) đạt doanh thu quý 2 cao nhất từ khi thành lậpLuỹ kế 6 tháng đầu năm, Digiworld đạt tổng doanh thu thuần 3.377 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 60 tỷ đồng, tăng lần lượt 28% và 43% so với cùng kỳ năm ngoái. Với kết quả này, Công ty đã thực hiện được 47% kế hoạch doanh thu và 44% kế hoạch lợi nhuận cả năm.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply