Điều chỉnh quy hoạch còn tuỳ tiện, nhiều dự án điều chỉnh trên 5 lầnKinh doanh

Điều chỉnh quy hoạch còn tuỳ tiện, nhiều dự án điều chỉnh trên 5 lầnBộ trưởng Bộ Xây dựng cho rằng chất lượng quy hoạch hiện nay nhìn chung còn thấp, việc điều chỉnh quy hoạch (bao gồm cả điều chỉnh tổng thể và điều chỉnh cục bộ), nhất là điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung, điều chỉnh quy hoạch chi tiết còn tùy tiện, không tuân thủ quy định về trình tự, thẩm quyền, thậm chí có nhiều dự án điều chỉnh trên 5 lần.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply