Điện thoại Trung Quốc đang sáng tạo hơn cả Apple, Samsung?Kinh doanh

Trước đây, xu hướng điện thoại tai thỏ, bỏ cổng tai nghe được các hãng Trung Quốc học theo Apple thì nay một số nhà sản xuất đã đưa ra các sáng tạo mới nhanh hơn.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply