Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 dự chi 259 tỷ đồng tạm ứng cổ tức đợt 2/2018Kinh doanh

Như vậy, tính cả đợt tạm ứng này, cổ đông của NT2 có thể nhận được cổ tức bằng tiền mặt cho năm 2018 với tổng tỷ lệ lên đến 24%.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply