Điện Gia Lai (GEC): Quý I lợi nhuận sau thuế đạt 56 tỷ đồng, tăng trưởng 17%Kinh doanh

Quý I năm nay, cơ cấu doanh thu của GEC có sự dịch chuyển rõ rệt khi 51% đến từ điện mặt trời và 47% từ thủy điện trong khi cùng kỳ từ thủy điện là 87%.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply