Điểm mới về tuyển dụng công chức không qua thi cửKinh doanh

Điểm mới về tuyển dụng công chức không qua thi cửKể từ ngày 1-7-2019, đối tượng tuyển dụng công chức không qua thi cử theo Điều 19 Nghị định 24/2010/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 161/2018/NĐ-CP của Chính phủ) có một số điều chỉnh.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply