Điểm mặt những doanh nghiệp bất động sản sẽ chia cổ tức năm 2018 bằng tiền, thưởng cổ phiếuKinh doanh

Có 12/15 doanh nghiệp đã có nội dung trình đại hội đồng cổ đông phương án chia cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu, bằng tiền, hoặc bằng cổ phiếu lẫn tiền. Tỷ lệ chi trả cổ tức cao nhất lên đến 30%.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply