Dịch tả lợn châu Phi không ảnh hưởng mạnh, Dabaco (DBC) báo lãi quý 1 đạt 20 tỷ đồng gấp đôi cùng kỳKinh doanh

Dịch tả lợn châu Phi không ảnh hưởng mạnh, Dabaco (DBC) báo lãi quý 1 đạt 20 tỷ đồng gấp đôi cùng kỳMặc dù lãi tăng trưởng cao nhưng so với kế hoạch đặt ra thì kết thúc quý 1 Dabaco (DBC) mới chỉ hoàn thành được 6% mục tiêu LNST cả năm 2019.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply