DIC Corp (DIG): Kế hoạch lãi 550 tỷ đồng năm 2019, tăng hơn 28% so với cùng kỳKinh doanh

DIC Corp (DIG): Kế hoạch lãi 550 tỷ đồng năm 2019, tăng hơn 28% so với cùng kỳDIC Corp cũng trinh phương án phát hành 100 triệu USD trái phiếu doanh nghiệp.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply