DIC Corp (DIG) chốt danh sách cổ đông chào bán gần 48 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữuKinh doanh

DIC Corp (DIG) chốt danh sách cổ đông chào bán gần 48 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữuGiá chào bán 13.000 đồng/cổ phiếu.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply