Di dân bán kính 500m quanh Khu Liên hợp xử lý chất thải Sóc SơnKinh doanh

Theo yêu cầu, trước 20/1/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường phải thẩm định xong bản đồ hiện trạng vùng ảnh hưởng môi trường bán kính 500m Khu Liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply