ĐHĐCĐ Vocarimex: Lợi nhuận năm 2017 vượt kế hoạch 50%, năm 2018 đặt kế hoạch 300 tỷ đồngKinh doanh

Năm nay được xem là năm khởi đầu cho giai đoạn tăng trưởng bứt phá và mở rộng tầm ảnh hưởng của Vocarimex trong mảng công nghiệp, thương mại, xuất khẩu dầu ăn. Vocarimex đặt kế hoạch doanh thu 4.800 tỷ đồng, tăng trưởng hơn 9%; lợi nhuận trước thuế 300 tỷ đồng. VOC cũng điều chỉnh tăng cổ tức năm 2017 lên 13%.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply