ĐHĐCĐ Vocarimex: Chuyển dịch sang kênh Công nghiệp và kênh Xuất khẩu, đặt kế hoạch lợi nhuận 290 tỷ đồngKinh doanh

Năm 2019, VOC đặt kế hoạch doanh thu 4.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 290 tỷ đồng; kế hoạch cổ tức 12%.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply